Stowarzyszenie Niesiołowice Węsiory – Kamienne Kręgi

Nowa jakość w nowym urzędzie

„Nowa jakość w nowym Urzędzie” to projekt Stowarzyszenia Niesiołowice Węsiory „Kamienne kręgi” realizowany, w ramach projektu „Społeczny monitoring konfliktu interesów”   Fundacji im. Stefana Batorego.  Projekt pt. „Nowa jakość w nowym Urzędzie” został przeprowadzony w okresie styczeń-maj 2015 r. Zadaniem projektu było zwrócenie uwagi radnym i urzędnikom gminy na problem występowania konfliktu interesu. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

 • pozyskano, w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej, następujące dokumenty:
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Stężyca,
  • Kodeks Etyki Pracownika Urzędy gminy Stężyca,
  • zakresy upoważnienia pracowników do podpisywania pism z zakresu administracji publicznej,
  • zakresy obowiązków pracowników
  • informację o ilości wydanych decyzji administracyjnych na wybranych stanowiskach urzędniczych,
  • informacje o zaistniałych przypadkach  KI w Urzędzie Gminy Stężyca.
 • pozyskano, w formie ustnej, informacje od pracowników urzędu,
 • przeprowadzono w dniu 31.03.2015 r. szkolenie dla radnych i urzędników, oraz planuje się szkolenie dla nowo powołanego Męża Zaufania ( Doradcę ds. Etyki ),
 • opracowano, wraz z rekomendacjami, analizę  ryzyka występowania konfliktu interesu w urzędzie, czyli niniejszy dokument,
 • opracowano katalog tematyczny uchwał rady gminy, w którym przewodniczący rady będzie przypominał radnym o obowiązku wyłączenia się z głosowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesu.

31.03.2015 r. w Urzędzie Gminy Stężyca odbyło się szkolenie Radnych Gminy Stężyca i urzędników tutejszego urzędu. Tematem szkolenia był konflikt interesów. szkolenie było realizowane w ramach projektu „nowa jakość w nowym Urzędzie”.

Na zdjęciu prowadzący szkolenie: Włodzimierz Falencikowski i przedstawiciel Fundacji im. Stefana Batorego Marcin Waszak.

2015_0331Image0001

2015_0331Image0002

2015_0331Image0004

2015_0331Image0005

2015_0331Image0006