Stowarzyszenie Niesiołowice Węsiory – Kamienne Kręgi

Artykuł o naszych działaniach w Dzienniku Bałtyckim

Artykuł w Dzienniku Bałtyckim

Dziennik Bałtycki zamieścił wywiad z Hirkiem Więckiem o prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie projekcie „Nowa jakość w nowym urzędzie”, w którym m.in. analizujemy ryzyko występowania konfliktu interesów na stanowiskach urzędniczych. Jednym z celów analizy jest opracowanie wzorca do podobnych analiz w innych samorządach.