Stowarzyszenie Niesiołowice Węsiory – Kamienne Kręgi

Spotkanie w Urzędzie

Notatka ze spotkania
W dniu 19.05.2015 r. odbyło się kolejne spotkanie z sekretarz gminy w celu omówienia przesłanej w dniu 14.05.2015 r. analizy ryzyka występowania KI. Sekretarz Gminy wniosła kilka poprawek uszczegóławiających opracowanie. Zostały one przeze mnie uwzględnione. Ponadto zostało przesłane w dniu dzisiejszym do Sekretarz Gminy opracowanie pt. Mapa zagrożeń występowania konfliktu interesu w Urzędzie Gminy Stężyca.
Koordynator projektu
Włodzimierz Falencikowski